kafposhtermoplastic
kiler-poliyortan payea-abi

rang-salidاین رنگ برپایه رزین اکریلیک ( پلی یورتان ) تولید شده و درساخت آن از بهترین مواد اولیه شامل رزین و پیگمنت و افزودنیهای خاص استفاده شده است . از ویژگیهای آن براقیت ، مقاومت و ثبات نوری وجوی ، ضربه پذیری ، مقاومت سایشی ، چسبندگی و پوشش دهی بالا می باشد . این رنگ به عنوان پوشش نهایی با دوام در صنایع مختلف برروی سطوح گوناگون درشرایط شدید خوردگی  و سخت کاربرد دارد.