kafposhtermoplastic
kiler-poliyortan payea-abi

payea-abiاین رنگ ها بدلیل رقیق شدن با آب از مزایایزیست محیطی در مقایسه با رنگ های روغنی برخوردار بوده و جهت مصرف بعنوان رنگ های نما ،پلاستیک آکریلیک ،ورنگ آکریلیک داخلی در بسیاری از موارد جایگزین رنگ های روغنی می باشند.

roghaniاین رنگ ها برپایه رزین های الکیدی فرموله شده ودر انواع رنگ های روغنی براق ، مات ، انواع آستر ها وضد زنگ ها جهت مصارف خانگی ، شهری ودر محیط های نیمه صنعتی عرضه می گردد.